โรคที่มากับหน้าฝน

  ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โรคที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในฤดูนี้ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ให...

สัญญานอันตรายที่แม่ตั้งครรภ์ต้องรีบไปพบแพทย์
แม่ได้รับประโยชน์.......จากการให้นมลูกน้อย
ประโยชน์...นมแม่ต่อลูก
นมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับทารก
กรมอนามัย เตือน สั่งหมูกระทะเดลิเวอรีเสี่ยงได้วัตถ
ระมัดระวังฟ้าผ่า ช่วงฝนตกฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงอยู่ใก
กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ตับอักเสบโลก ช
กรมอนามัย ชี้ ดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์เสี่ยงกระทบพัฒ
โรคขาดสารไอโอดีน
ฝนนี้ เสื้อพี่ไม่เหม็นอับ

ปอดอักเสบ (Pneumonia)

ลักษณะโรค ปอดอักเสบ เป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นั...

ข้อบ่งชี้สัญญาณว่า เสี่ยงต่อการเป็นหัวใจ

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า "หัวใจ" หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของร่างกาย ...