ฉันรู้ คนไทยรู้ ทุกคนรู้

ป้องกันโรค โรคติดต่อ โรคระบาด โคโรนาไวรัส2019 โควิด-19 กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากาก
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 23/5/2563
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เข้าชม : 499

เอกสารเพิ่มเติม