แผ่นปลิว ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค (สุขบัญญัติ)

สุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันการติดต่อ ป้องกันการแพร่ระบาด การดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายสะอาด สุขภาพดี
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 14/5/2563
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เข้าชม : 937

เอกสารเพิ่มเติม