ปฏิบัติตามสุขบัญญัติเป็นนิจ พิชิตโควิด-19

สุขบัญญัติแห่งชาติ โคโรนาไวรัส 2019 โควิด-19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก