อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด19 กับ ชุดปฏิบัติงานมาตรฐาน

อสม. โควิด-19 เฝ้าระวังโรคระบาด ป้องกันการระบาด