ทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สูตรกรมวิทย์ฯ

ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการติดต่อ ป้องกันโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์