ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โรคติดต่อ แหล่งที่พัก ผู้ให้บริการ เชื้อไวรัส ไข้หวัด นักท่องเที่ยว
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 12/2/2563
ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค
เข้าชม : 55

เอกสารเพิ่มเติม