รมช.เตือนคนไทยใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโคโรนา

ป้องกันโรค โรคติดต่อ หวัด ฝุ่น PM 2.5
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 4/2/2563
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา
เข้าชม : 452

เอกสารเพิ่มเติม