การป้องกันไวรัสโคโรนา ของคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสาร

รถรับจ้าง ผู้เดินทาง ป้องกันโรค ไข้หวัด
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 4/2/2563
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา
เข้าชม : 728

เอกสารเพิ่มเติม