รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง ไม่ใส่ถุงยาอนามัย คู่รัก สามีภรรยา เปลี่ยนคู่นอน
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2/12/2562
ที่มาของข้อมูล : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เข้าชม : 79

เอกสารเพิ่มเติม