เอดส์ป้องกันได้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษาได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง ไม่สวมถุงยางอนามัย ติดต่อทางเลือด
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2/12/2562
ที่มาของข้อมูล : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทงเพศสัมพันธ์
เข้าชม : 95

เอกสารเพิ่มเติม