สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

การป้องกันสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 27/11/2562
ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค
เข้าชม : 349

เอกสารเพิ่มเติม