สังเกตผลการใช้ยา เพื่อป้องกันอันตรายจากการแพ้ยา

ยา การใช้ยา การใช้ยาสมเหตุผล เชื้อดื้อยา RDU AMR
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 26/11/2562
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา
เข้าชม : 96

เอกสารเพิ่มเติม