โรคไข้หูดับ

โรคไข้หูดับ เกิดจากการชิดเชื้อแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (STREPTOCOCCUS SUIS) จากการกินหมูดิบและการสัมผัสหมูดับผ่านทางบาดแผล ผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากรับเชื้อ 3-5 วัน เชื้อจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ประสาทหูทั้งสองข้างอักเสบหรือเสื่อม จนหูหนวกถาวรและเสียชีวิตได้ โดยอาการของโรคได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาเจียร ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยที่ผู้ป่วยอาจเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
หูดับ STREPTOCOCCUS SUIS แบคทีเรีย ไข้หูดับ หมูดิบ อาหารดิบ ไม่สุก กินหมูดิบ หูหนวก สายด่วยกรมควบคุมโรค 1422 กรมควบคุมโรค โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน