ตรวจยีนแพ้ยากันชัก...ลดเสี่ยงแพ้ยา ลดค่าใช้จ่าย

ยา ดื้อยา
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 30/10/2562
ที่มาของข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้าชม : 128

เอกสารเพิ่มเติม