นั่งนาน เสี่ยงโรคร้าย

เนือยนิ่ง กิจกรรมทางกาย โรคจากการทำงาน คนทำงาน ปวดหลัง เจ็บป่วยเรื้อรัง NCD เตือนภัย สุขบัญญัติ
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวัยทำงาน
วันที่เผยแพร่ : 30/10/2562
ที่มาของข้อมูล : กรมอนามัย
เข้าชม : 426

เอกสารเพิ่มเติม