สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในเกษตรกร

สารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ผลกระทบสุขภาพ อันตรายต่อสุขภาพ เกษตรกร ผู้บริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 7/10/2562
ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เข้าชม : 139

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด 89c294f74b806af79b24cacd7fb58b7f.pdf