ผ้าอนามัยแบบสอด ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

ผ้าอนามัย การใช้ผ้าอนามัย หญิงเป็นประจำเดือน เป็นเมนส์ การดูแลสุขภาพ สุขภาพทางเพศ เพศหญิง
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่และเด็ก
วันที่เผยแพร่ : 7/10/2562
ที่มาของข้อมูล : oryor.com
เข้าชม : 48

เอกสารเพิ่มเติม