โรคร้ายมากับน้ำท่วม

โรคภัย อันตราย น้ำท่วม การป้องกันโรค การดูแลรักษาสุขภาพ สัตว์พาหะ พาหะนำโรค โรคฉี่หนู น้ำกัดเท้า ฮ่องกงฟู๊ต ตาแดง โรคที่มากับน้ำ อุทกภัย ท้องเสีย อุจจาระร่วง โรคหวัด อาหารเป็นพิษ
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 19/9/2562
ที่มาของข้อมูล : กรมอนามัย
เข้าชม : 256

เอกสารเพิ่มเติม