ทำความรู้จักโรค

ไข้จับสั่น ไข้ป่า ยุงพาหะ ยุงก้นปล่อง มีไข้สูง หนาวสั่น ขึ้นสมอง ชัก ไตวาย การแข็งตัวของเลือด ยุงกัด เสียชีวิต เจาะเลือด หาเชื้อ เชื้อโปรโตซัว เข้าป่า เที่ยวป่า โดนยุงกัด
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 10/9/2562
ที่มาของข้อมูล : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณื สภากาชาดไทย
เข้าชม : 152

เอกสารเพิ่มเติม