ฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วไม่เป็นหวัดเลย จริงหรือ?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 5/8/2562
ที่มาของข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เข้าชม : 67

เอกสารเพิ่มเติม