ไข้เลือดออกครั้งที่ 2 ต้องระวังจริงหรือ

ไข้เลือดออก ข้อควรระวัง
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 5/8/2562
ที่มาของข้อมูล : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เข้าชม : 229

เอกสารเพิ่มเติม