สารใน กัญชา ที่ใช้ในทางการแทพย์

กัญชา พืชสมุนไพร
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 22/7/2562
ที่มาของข้อมูล : ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าชม : 87

เอกสารเพิ่มเติม