กำจัดเชื้อในบ้าน...หลังน้ำท่วม

น้ำท่วม หลังน้ำลด เชื้อรา ความชื้น วิธีการทำความสะอาดบ้าน
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 21/2/2562
ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้าชม : 116

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด 21022019_122059-0000000991.pdf