สุขภาพจิตเด็กยุคโควิดช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนจำเป็นต้องสวมแมสก์ระหว่างที่ออกไปข้างนอก เว้นระหว่างทางสังคม และต้องล้างมือเป็นประจำ สำหรับเด็ก ๆ แล้ว ก็จะทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ที่จะทำให้เขามีพัฒนาการตามปกติได้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เด็กก็อาจเกิดความกังวลใจ ในการจับต้องสิ่งของต่าง ๆ พ่อแม่ไม่ควรพูด แสดงถึงความวิตกกังวลกับเด็ก เพราะอาจทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจในระยะยาว
#RAMAChannel #รามาแชนแนล #COVID19 #โควิด #สุขภาพจิตเด็ก
crypto casino games crash casino game how to play crash crypto crash game crash gambling game what is crash gambling