6 วิธีแก้ง่วงระหว่างขับรถ

นอนไม่พอ พักพ่อนน้อย เดินทาง เทศกาล วันหยุดยาว ท่องเที่ยว อุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุ
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 7/4/2564
ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค
เข้าชม : 18

เอกสารเพิ่มเติม