อากาศร้อนจัด ออกกำลังกาย อันตราย!!! เสี่ยงร่างกายพัง

หน้าร้อน อากาศร้อนจัด ออกกำลังกาย ออกกำลัง อันตราย ขาดน้ำ ลมแดด
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 5/4/2564
ที่มาของข้อมูล : กรมอนามัย
เข้าชม : 21

เอกสารเพิ่มเติม