ข้อควรระวัง เมื่อ "ผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก"

รายการ ศิริราชเพื่อผู้สูงอายุ ตอน ข้อควรระวัง เมื่อ "ผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก"

โดย ผศ.นพ.ดิเรก ตันติเกตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

กระดูก คนแก่ คนสูงอายุ ผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ กระดูกหัก สะโพก ล้ม ลื่นล้ม