เตือน!!! อย่าเชื่อ ผู้ขอสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำวารสาร อย. Report

หลอกลวง ข่าวปลอม
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 22/2/2564
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เข้าชม : 26

เอกสารเพิ่มเติม