ทำไมวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 ครั้ง

อสม. วัคซีน โควิด-19
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 19/2/2564
ที่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เข้าชม : 36

เอกสารเพิ่มเติม