ข้อมูลล่าสุดวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมจะทดสอบในอาสาสมัครแล้ว

ติดจอ ฬ.จุฬา 

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ 

การทดลองและการผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทยนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยที่จะได้ใช้วัคซีน แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันตนเอง
ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำก็สำคัญไม่แพ้กัน
วัคซีน โควิด-19 การทดสอบ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์