มาตรการป้องกันโรค ที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ

ผู้ประกอบการ สถานบริการ กิจการ ร้านค้า โควิด-19 การป้องกันการติดต่อ ป้องกันการแพร่กระจาย โรคระบาด
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 8/1/2564
ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค
เข้าชม : 32

เอกสารเพิ่มเติม