ชุดตรวจแอนติบอดี โควิด 19 ใครบ้าง..ที่ใช้ได้ (เตือนประชาชนอย่าซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจเอง)

โควิด-19 ชุดตรวจ
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 8/1/2564
ที่มาของข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้าชม : 29

เอกสารเพิ่มเติม