ทำอย่างไรเมื่อเป็น "แผลร้อนใน"

รายการสุขภาพดีศิริราช ตอน ทำอย่างไรเมื่อเป็น "แผลร้อนใน"

โดย ทพญ.นันทิชา จันทร์รุ่งอุทัย งานทันตกรรม รพ.ศิริราช
แผลร้อนใน แผลในปาก