เด็กสะพายกระเป๋าเป้หนัก ส่งผลต่อกระดูกสันหลังจริงหรือ?

รายการ Doctor Tips ทาง siriraj channel 
เด็กวัยเรียน ปัญหาสุขภาพ กระเป๋านักเรียน หนักเกิน