โรคกระดูกต้นคอเสื่อม

รายการ เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ (ติดจอ ฬ.จุฬา)
อาการปวดคอคืออาการที่หลายๆคนเป็นบ่อย โดยส่วนมากเกิดจากกล้ามเนื้อ