วิธีกำจัดเชื้อราในบ้านหลังน้ำท่วม

หลังน้ำลด ทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วม
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 6/11/2563
ที่มาของข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้าชม : 220

เอกสารเพิ่มเติม