โรคปอดอักเสบติดเชื้อ หรือปอดบวม ภัยร้ายสำหรับเด็ก

รายการ สุขภาพดีศิริราช ตอน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ หรือปอดบวม ภัยร้ายสำหรับเด็ก

โดย อ.นพ.ปราการ ตอวิเชียร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล