รู้ทัน "วัณโรคปอด" นั่งชิดก็ติดได้

รายการ สุขภาพดีศิริราช

โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ..
"วัณโรคปอด" โรคติดต่อที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย และรวดเร็ว จะต้องป้องกันตนเองอย่างไรเพื่อห่างไกลจากโรคนี้
ปอด โรคปอด โรคทรวงอก คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล