โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก Bell's Palsy หายได้แต่ควรป้องกัน

"โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก Bell's Palsy" เป็นได้ไม่ตาย หายได้แต่ควรป้องกัน โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ผิดปกติตรงส่วนไหนของร่างกาย รักษาอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไร ฟังคำแนะนำจาก อ. นพ.พิเชฐ เติมสารทรัพย์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ติดตามชมรายการ "พบหมอรามา" ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. พบกับช่วง "คุยข่าวเม้าท์กับหมอ" อัพเดทข่าวสารและข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ และ ช่วง " Rama Health Talk" เรื่องราวสุขภาพที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี
หน้าเบี้ยวครึ่งซีก