มะเร็งกล่องเสียง I เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ

หากพบว่าตนเอง หรือคนใกล้ชิด มีอาการเสียงแหบ เสียงเปลี่ยนเป็นระยะเวลานาน และมีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อย

หรือสูบบุหรี่จัด ให้สงสัยว่าอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งกล่องเสียง ควรรีบไปพบแพทย์ หู คอ จมูก เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอาการในทันที