สุขบัญญัติ ข้อ 9 ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ

จิตใจที่แจ่มใสจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เมื่อเรามีความสุข มีจิตใจแจ่มใสร่าเริง อารมณ์ดีอยู่เสมอ ส่งผลให้รางกายพลอยมีความสุขไปด้วย ทำให้หน้าตาผิวพรรณผ่องใส ไม่แก่เร็ว คนรอบข้างก็อยากจะเข้าใกล้ อยากคบหาสมาคมด้วย เมื่อคิดทำอะไรก็โปรงใสราบรื่น

  แนวทางการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดี ดังนี้

1. มองโลกในแง่ดี คิดในแง่บวก รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการให้อภัย

2. ศึกษาธรรมะ และนำหลักธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อมีชีวิตที่สงบ พอเพียงและเป็นสุข

3. รู้เท่าทันอารมณ์ของตน และเรียนรู้การฝึกทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ซึ่งเรียกว่า เป็นคนฉลาดทางอารมณ์ คนที่มีความฉลาดทาง อารมณ์สูง มักจะเป็นผู้เรียนรู้ได้ดี รู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญกับความเครียดได้ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนฝูง สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ดี เป็นที่ชื่นชม ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง

4. จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มองแล้วสบายตาสบายใจ ไม่วางของเกะกะ หรือรกรุงรัง โดยเฉพาะในบ้าน ในห้องนอน หรือห้องทำงานที่ต้องอยู่เป็นประจำ

5. เมื่อเกิดความเครียดหรือมีปัญหา ต้องหาทางผ่อนคลาย อย่าเก็บไว้คนเดียว ปรึกษาพ่อแม่ ครู ญาติผู้ใหญ่ หรือคนสนิทที่ไว้ใจได้

6. หากิจกรรมที่แปลกใหม่เพื่อเสริมสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้ตัวเอง เช่น ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หาความรู้เพิ่มเติมนอกระบบ ฝึกอาชีพเสริม