สุขบัญญัติ ข้อ 8 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

การออกกำลังกาย ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจทำงานเพิ่มขึ้น เป็นการบริหารปอด หัวใจ กล้ามเนื้อและข้อต่อให้แข็งแรง ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด มีภูมิคุ้มกันโรค ทำให้รูปร่างและบุคลิกดี ช่วยป้องกันโรค และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ อีกด้วย

  เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที โดยเลือกออกกำลังกายตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย หรือ เคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวัน เช่น ทำงานบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน เดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ หรือเดินแทนการขึ้นรถไปในสถานที่ใกล้ ๆ โดยเคลื่อนไหวออกแรงใช้ชีวิตประจำวันสะสมความนานอย่างน้อย 60 นาที ต่อวัน

  การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งจะสามารถป้องกันและรักษาโรคหรือความผิดปกติได้ทันท่วงทีโดยการตรวจสุขภาพจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนั้นหมั่นตรวจสุขภาพตนเอง โดยสังเกตหาความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอตามความเหมาะสมกับ เพศ วัย และภาวะเสี่ยงของแต่ละบุคคล เช่น ผู้หญิงอายุเกิน 30 ปี ควรตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง