สุขบัญญัติ ข้อ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

  อาหารที่คนเรากินเข้าไปเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดสภาวะสุขภาพของคนนั้น ๆ การกินอาหารที่ดี มีประโยชน์อย่างเพียงพอและเหมาะสม ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในขณะเดียวกันการกินอาหารที่มีสารปนเปื้อนไม่ถูกหลักโภชนาการและมากเกินความจำเป็นของร่างกายจะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย

          การทานอาหารเพื่อสุขภาพดี ควรทานอาหารที่สุกสะอาดอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ โดยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่สุกๆดิบๆ  ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่   แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะ ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  ทานพืชผักให้มาก  ทานผลไม้เป็นประจำ โดยทานอย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม หรือทานผักครึ่งหนึ่ง  อย่างอื่นอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งผักผลไม้นั้นมีเส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ  และสารอาหารหลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยให้ขับถ่ายได้ดี   ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค  ซึ่งช่วยป้องกันโรค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด

          การหลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัด ลดอาหารที่มีไขมัน  และมีโคเรสโตรอลสูง  ได้แก่ อาหารทอดผัด  เนื้อสัตว์ติดมัน  เครื่องในสัตว์  อาหารทะเล  เป็นต้น งดอาหารที่มีรสจัด  เค็มจัด  หวานจัด   ทานอาหารให้ถูกโภชนาการทุกวัน
          การกินอาหารหวานมากทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน   การกินเค็มมาก  เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ดื่มนม ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ช่วยระบบการไหลเวียนของร่างกาย กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่กินอาหารกึ่งสุก กึ่งดิบ

 หลีกลี่ยงการกินอาหารรสจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด กินเค็มมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไม่กินอาหารประเภทหมักดอง อาหารที่ใส่สีฉูดฉาด เพราะมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          ใช้ช้อนกลางส่วนตัวกินอาหารร่วมกับอื่น ๆ หากมีการระบาดโรคให้กินแยกสำรับอาหาร ใช้ฝาชีครอบอาหาร ป้องกันแมลงวัน ตอมอาหาร ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร

 การเลือกซื้ออาหาร จะต้องเลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน และไม่ใส่สีฉูดฉาด โดยเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ อาหารสำเร็จรูปทุกชนิด ก่อนซื้อต้องอ่านฉลากโภชนาการ ดูวันผลิต วันหมดอายุ และสังเกตลักษณะของภาชนะไม่ให้มีรอยบุบหรือรูรั่ว เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ไม่มีลักษณะบ่งชี่ว่าตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น เนื้อมีสีคล้ำหรือมีจุดเลือดออก อาหารสดที่ซื้อมาต้องล้างให้สะอาดก่อนนำไปเก็บอย่างถูกวิธีหรือนำไปประกอบอาหาร

การประกอบอาหาร จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการประกอบอาหาร ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหารหรือกิน แยกภาชนะและอุปกรณ์ เช่น ถ้วย จาน มีด เขียง ที่ใช้กับอาหารดิบ อาหารสุก หรือผัก ผลไม้ ออกจากกัน ป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากอาหารดิบไปอาหารสุก ภาชนะในการประกอบอาหารและกินอาหารต้องล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งและจัดเก็บในที่สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก