ปฏิบัติตัว......เมื่อต้องอยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่กลับมาจากประเทศที่มีการระบาด COVID19

ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเอง ผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และผู้คนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด COVID19 และเพื่อลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ที่กลับมาจากประเทศที่มีการระบาด COVID19 และการทำลายเชื้อสิ่งแวดล้อมในบ้าน

1. ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุด เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ โดยใช้น้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%

2. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือสมาชิกในบ้านภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย

3. ควรนอนแยกห้องกับผู้เดินทางกลับ

4. อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้แต่ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัวของแต่ละคนทุกครั้ง

5. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้เดินทางกลับ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ

6. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดในระยะ 1 - 2 เมตร

7. ทำความสะอาดบริเวณที่ผู้เดินทางกลับพัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วยรวมถึงห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน)

8. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 70-90


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_protection/int_protection03.pdf