วาเลนไทน์....วันแห่งความรักนวลสงวนตัว

"วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" ตรงกับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งแม้จะไม่ใช่วันสำคัญ   ของชาติไทยเรา แต่ดูเหมือนคนไทยจะให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษหลายคน "รอคอย" วันที่ 14 กุมภาพันธ์  อย่างใจจดจ่อ ถึงขนาดนับวันนับเดือนเลยก็มี เพียงเพื่อจะได้ "บอกรัก" หรือแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่ดี ๆ กับ  "คนสุดพิเศษ" กลายเป็นค่านิยมวันแห่งความรักตามสมัยนิยม


 ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนไม่น้อย โดยเฉพาะ "วัยรุ่น" ที่รอคอย "วันวาเลนไทน์" เพียงเพื่อที่จะได้นำมาเป็นข้ออ้างในการขอแกมบังคับ มี "เซ็กซ์" กับ "คนรัก" โดยผลสำรวจ พบว่า ผู้ชายร้อยละ 16 วางแผนจะมีเพศสัมพันธ์ในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นยังมี "ค่านิยม" ที่ผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง "ความรัก" ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่มตัวอย่างและจากการสำรวจยังพบว่า เคยมี "เพศสัมพันธ์" โดยช่วงอายุที่มีเพศสัมพันธ์   ครั้งแรก ส่วนใหญ่ 6.5% อายุ 17-19 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า"วันวาเลนไทน์" เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม "ชิงสุกก่อนห่าม" กันมากขึ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงกันทุกปี เนื่องจากสังคมไทยรับ "อารยธรรมตะวันตก" มาโดยไม่กลั่นกรองว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยหรือไม่ อันนำไปสู่ปัญหาของวัยรุ่น   ทั้งเรื่องการแต่งกาย การมีเพศสัมพันธ์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น จึงเป็นตัวอย่างของการ "บริโภคนิยม" ที่ไม่ถูกต้อง


              ครอบครัว วัด และโรงเรียน ต้องมีส่วนช่วยกันในการดูแลอบรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการแสดงความรักกับเพื่อนและกับคู่รักนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ไม่ควรเลยเถิดไปถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ ควรกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงค่านิยมอันดีงามของหญิงไทยในเรื่องความ "รักนวลสงวนตัว" และชายไทย เป็นเพศที่แข็งแรงที่จะต้องให้เกียรติ ปกป้อง ศักดิ์ศรีของตนเองและหญิงไทย ซึ่งปัจจุบันไม่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ทำให้เทศกาลวาเลนไทน์กลายเป็นกระแสที่วัยรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก เพื่อแสดงความรักแก่กัน รวมทั้งมีการปลูกฝังความเข้าใจไม่ให้หลงใหลไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นำไปสู่การหมกมุ่นเรื่องลามก อนาจาร ควรชักชวนเด็กและเยาวชนให้หันมาศึกษาธรรมะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโทษความผิดศีลธรรม หรือแม้กระทั่งผิดกฎหมาย ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องในวันวาเลนไทน์ โดยเพศชายให้เกียรติและไม่ล่วงละเมิดทางเพศ    ฝ่ายหญิง รู้จักอดทนรอคอยไม่ฉวยโอกาสใกล้ชิดเพื่อนหญิงจับมือถือแขน ส่วนเพศหญิงรู้จักการวางตัว และ รักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ไม่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนชายได้ใกล้ชิดมากจนเกินขอบเขต  ควรที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อบิดามารดา และสังคม แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามารมณ์ หรือสิ่งที่พาให้ใจไขว้เขว ฟุ้งซ่าน เพียงเท่านี้ ชีวิตก็จะมีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดี หากเรามีความรักที่แท้จริงให้แก่กัน เราย่อมมีความสุขุมเพียงพอที่จะเก็บรักษาสิ่งสำคัญนี้ไว้ เพื่อคนสำคัญของเราในโอกาสที่ถูกทำนองคลองธรรม อีกทั้งยังไม่เป็นการทำร้าย หรือทำลายกัน ในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก


"เรื่องเพศ" เป็นเรื่องสำคัญของวัยรุ่นที่จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยสนทนาให้ความรู้ ในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงออกความคิดเห็น วิจารณ์ข้อดีและข้อเสียโดยที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเข้าใจแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ และให้ "ทางเลือก" ที่ถูกต้องกับวัยรุ่น เสมอ...

 

แหล่งที่มา    :   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

           :   สาระน่ารู้สุขภาพจิต ฉลาดรัก...รู้จักป้องกัน ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต www.PRdmh.com

20 มกราคม 2563