การดูแลสุขภาพตนเองให้พ้นจาก.....ไวรัสโคโรนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นครั้งแรก จำนวน 41 ราย วันที่ 30 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีน กระจายเกือบทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang หรือ ธิเบต) จำนวน 7,711 ราย อาการรุนแรง 1,370 ราย เสียชีวิต 170 ราย และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 7,803 ราย สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยอาการตามนิยามเพิ่มขึ้น จำนวน 78 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามทั้งหมด 280 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 236 ราย

โคโรนา คือ เชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ พบครั้งแรกกลางทศวรรษที่ 1960 โดยมีเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ 4 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ ด้วยกัน และล่าสุดพบ "เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของประเทศจีนเป็นบริเวณที่พบผู้ป่วยมากที่สุดและคาดว่าน่าจะเป็นรังของโรค คือ ตลาดอาหารทะเลและสัตว์หายากในเมือง ได้แพร่กระจายไปในหลายเมืองในประเทศจีน

          อาการโดยรวมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คล้ายคลึงกับไข้หวัด ซึ่งมีทั้งอาการ ไอแห้งๆ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จาม มีไข้สูง รวมไปถึงหายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งเป็นอาการของโรคทางเดินระบบหายใจ ทั้งอาจจะมีอาการอย่างการท้องเสียเกิดขึ้นได้ด้วย โดยระยะฟักตัวของอาการจะอยู่ที่ประมาณ 2-14 วัน

          การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่

1. เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด

2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ

3. ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

4. หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่า หรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ

5. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

6. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

7. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

8. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

9. สอบถามอาการได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ดังนั้น ถ้าทุกท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจนเป็นสุขนิสัย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อน จะช่วยให้ท่านพ้นจากการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา

แหล่งข้อมูล: แหล่งข้อมูล: ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

                   : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย