ตรุษจีนนี้ ชีวีสดใส ใส่ใจกินผัก ผลไม้ ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ตรุษจีนนี้ ชีวีสดใส ใส่ใจกินผัก ผลไม้ ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

การกินผักและผลไม้ควบคู่กับการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่คนไทยให้ความสำคัญกับ
เรื่องนี้ไม่มากนัก ซึ่งจะเป็นการดีโดยนำหลักการ "กินผัก ออกกำลังกาย" มาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
ใช้ชีวิตประจำวันในทุกเทศกาล อย่างเช่น เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าอาหารของเทศกาลตรุษจีนนั้นมีทั้ง หมู เป็ด ไก่ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากจะนำผักและผลไม้มาผสมผสานกับอาหารการกิน ผนวกกับการทำกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์และอัมพาต เป็นต้น


ในชีวิตประจำวันควรบริโภคผัก-ผลไม้ที่มีความปลอดภัยอย่างน้อยวันละ 400 กรัมต่อวัน ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ควรกินอาหารให้หลากหลาย ทั้งผักผลไม้และธัญพืชทั้งเมล็ด (Whole grain) จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยลดความเสี่ยงใน 4 โรค คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ อ้วน เบาหวาน และมะเร็ง (บางชนิด) ได้


จากการสำรวจการบริโภคอาหารของประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 - 2558 ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสุ่มจังหวัด 4 จังหวัดจากแต่ละภาค รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด
ทุกกลุ่มอายุ จำนวน 8,478 คน พบว่าผักที่นิยมเป็นอันดับแรกในทุกกลุ่มอายุ โดยไม่นับผักประเภทปรุงรส
และแต่ง
กลิ่น คือ ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ถั่วฝักยาว แตงกวา กะหล่ำปลี และฟักทอง ส่วนผลไม้ที่นิยมในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ได้แก่ แตงโม กล้วยน้ำว้า มะม่วงดิบ ฝรั่ง และสับปะรด ในขณะที่กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป นิยมบริโภค
กล้วยน้ำว้า แตงโม มะละกอสุก มะม่วงสุก และสับปะรด เป็นต้น


จากผลสำรวจข้างต้นนี้ คนไทยยังกินผัก ผลไม้ที่ไม่หลากหลาย ร่างกายเราจะได้รับประโยชน์จากผัก-ผลไม้อย่างสูงสุดต่อเมื่อบริโภคผัก-ผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม โดยบริโภคผักหลากสีและผลไม้
ที่หลากหลาย ก็จะได้สารอาหารอย่างครบถ้วน เพียงพอ


ดังนั้นการกินอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรเพิ่มการกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกาย โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน เลี่ยงอาหารทอด อาหารมัน ตลอดจนเลี่ยงการกินอาหารหรือขนมที่มีรสหวานและมีแป้งในปริมาณมาก เพียงเท่านี้การเลือกกินอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไม่ติดต่ออื่นๆ ได้อย่างแน่นอน


แหล่งข้อมูล : เรื่องเล่าภาคี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

                          https://www.thaihealth.or.th/Content/40623-'ตรุษจีน'%20กินผักออกกำลังกายลดโรค%20NCDs.html


เอกสารเพิ่มเติม