ควันธูป-เผากระดาษ เสี่ยงก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ

ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีบูชาเทพเจ้าและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทอง รวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือเศษไม้ไผ่ เช่น กระดาษรูปรถยนต์ ไอโฟน ไอแพด เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่า ส่งไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปใช้ในอีกภพหนึ่ง

การจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทอง และสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือ เศษไม้ไผ่ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดควันที่มีสารมลพิษต่างๆ อาทิ สารพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และสารก่อมะเร็งรวมไปถึงสารโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส ที่พบในขี้เถ้าธูปและขี้เถ้าของกระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงบริเวณสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หลีกห่างจากสารเคมีหรือวัตถุไวไฟ ควันธูปและควันจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดปากปิดจมูก หรือแนะนำให้ใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้น ส่วนการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาทีละน้อยๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิด เมื่อเสร็จพิธีการสักการบูชาควรดับไฟด้วยน้ำหรือทรายทันที และภายหลังการสัมผัสควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทองควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา สำหรับศาลเจ้าควรตั้งกระถางธูปหรือภาชนะสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทองไว้นอกอาคาร และเมื่อเสร็จพิธีแล้วต้องรีบดับไฟเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของควันและไอระเหยของสารพิษ

นอกจากการป้องกันควันธูปและควันจาการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเราใส่ใจในการเลือกซื้อธูป กระดาษเงินกระดาษทอง โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะภาษาไทย เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คำเตือนเพื่อความปลอดภัย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ลักษณะภาชนะบรรจุอยู่ใน สภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยฉีกขาด และควรซื้อเท่าที่จำเป็นเพื่อลดปริมาณมลพิษจากการเผา อีกประการหนึ่งไม่ควรละเลยเรื่องของการที่จะต้องเฝ้าดูแลในระหว่างจุดธูป เทียนบูชา เพื่อป้องกันเปลวไฟที่จะลุกลาม ทำให้เกิด อุบัติเหตุไฟไหม้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น รวมถึงบ้านเรือน ชุมชนบริเวณใกล้เคียง

แหล่งที่มา  : โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

               : สาระสุขภาพ ทันกระแส สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ