การป้องกันอันตรายสุขภาพ จากฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้ม สีแดง

การป้องกันอันตรายสุขภาพ

จากฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้ม สีแดง

 

ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ เมื่อสูดเข้าไปแล้วสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ง่าย ซึ่งในตอนนี้ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มากเกินกำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดปัญหาวิกฤตต่อสุขภาพที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป แต่เริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพและการดำเนินชีวิตของคน ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่าย อากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยได้อีกต่อไป เมื่อเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น ระดับฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้ม และสีแดง)ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้

         1.ใส่หน้ากากมาตรฐาน N95 (ป้องกันได้ 95%) หากไม่สามารถหาซื้อได้หรือสวมใส่แล้วไม่สบายสามารถใส่

หน้ากากอนามัยทั่วไปซ้อน 2 ชั้น หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำแทนได้

        2. งดทำงานหรือทำกิจกรรมหนักที่ออกแรงมาก และงดการออกกำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่เปิดหรืออาคารที่ไม่ได้ปิดมิดชิด เพราะการหายใจเร็วในระหว่างทำงานหนัก หรือการออกกำลังกายจะทำให้มีการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมากขึ้นมีโอกาสให้ร่างกายรับมลพิษเข้าสู่ปอดได้มากขึ้น

         3. เมื่ออยู่ในบ้านควรลดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย เช่น การปัดกวาดฝุ่น การใช้เครื่องดูดฝุ่น (ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทน) ลดการจุดธูปเทียน งดการสูบบุหรี่ การทำอาหารในบ้านการใช้เตาถ่าน การใช้สเปรย์ฉีดพ่นในบ้าน เป็นต้น

         4. ไม่เผาขยะ โดยเฉพาะขยะที่เป็นสารพิษ เช่น พลาสติก ยางรถยนต์ รวมทั้งขยะทั่วไป และลดการใช้รถยนต์ หรือใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ก่อปัญหาซ้ำเติม หรือทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงอีก

        5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ให้อยู่ภายในอาคารบ้านเรือน หากไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพราะมีความต้านทานโรคน้อย และส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว รองลงมา คือ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบโดยตรง คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้      ซึ่งเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจทำให้อาการกำเริบจนเสียชีวิตได้รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ให้งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง และหากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันดื่มน้ำมากๆ และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ หากพบอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

        ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่าในทุกพื้นที่ และพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานก็ไม่ได้มีค่าสูงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เมื่อสภาพอากาศดีขึ้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

 

 

แหล่งที่มา :  ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์ชี้ฝุ่น PM 2.5 เล็กทะลุปอดเข้ากระแสเลือด ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายจุดทั่วร่างกรุงเทพธุรกิจ

      : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

 

เอกสารเพิ่มเติม